Samfällighetsavgiften är 3000:- per hushåll. Avgift för vattenförbrukning för respektive fastighet tillkommer.
Betalning sker till bankgiro 5254-4731. Betalningen märkes med fastighetsbeteckningen.

Ett separat ”debiteringsbrev” delas ut till respektive hushåll där den totala summan är specificerad, inklusive kostnaden för vattenförbrukning.
Samfällighetsavgiften ska bl a täcka utgifter för, snöröjning, löpande skötsel av gata, park, lekplats, administration och avsättning för reparations- och underhållsfond.

Har du frågor, känner dig osäker på vad du ska betala eller vill ta del av den fullständiga debiteringslängden kan du kontakta styrelsen på e-postadress info@hasselnoten.se.