Styrelsens sammansättning finner man nu under ”styrelsen”.
Kontaktuppgifter finns under ”Styrelsen”/”Kontakt”