Hasselnötens samfällighetsförening bildades 1 februari 2007.

Tidigare bildade samtliga parhus och flerbostadshusen i området en gemensam bostadsrättsförening. Men 2007 bröts sig 41st av lägenheterna i parhusen ut sig ur dåvarande bostadsrättsföreningen.

Tillsammans bildades en samfällighetsförening för de gemensamma ”anläggningar” som delas mellan den kvarvarande bostadsrättsföreningen och de nybildade enskilda parhusen.

De gemensamma anläggningarna består i:
– Park/Lekplats
– Vägar i området
– Gemensam kommunal Vattenanläggning

Den kvarvarande bostadsrättsföreningen omfattar nu de 48 lägenheterna i flerfamiljshusen.